เฟสบุ๊ค
 
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบ้านหาดใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฏาคม 
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่
            นำโดย ผอ.สำรวม นครพรัดและคณะครู เพื่อรำลึกและเชิดชูกวีเอกของโลก โดยมีกิจกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการและประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของนักเรียน
 
เจ้าหน้าที่ทหาร ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
คณะประเมินติดตาม
โครงการอาหารกลางวันและแนะแนว
โรงเรียนบ้านหาดใน
 
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 
ผู้ได้รับเลือกคะแนนสูงสุดคือ เด็กหญิงนภัสสร  ยังจีน
 
ร้านแว่นโปรวิชั่นชุมพร จัดโครงการแว่นฟรีเพื่อน้อง
ให้นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ตั้งใจเรียน และความประพฤติดี
 
 
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหาดใน
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คลิกดูเอกสารแผ่นพับ
 
คณะประเมินติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โรงเรียนบ้านหาดใน
 
กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คุณครูธนเดช  จิรัญญาวรัญ และคุณครูเกสร  จิรัญญาวรัญ
กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดใน
เนื่องจากด้วยเหตุลาออกจากราชการ
 

ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านหาดใน 
 
 
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดใน

 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง  คลิกเปิดเอกสาร

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
 

  กิจกรรม การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-3 

 

 
ทีมนักเรียนประกวดร้องเพลงคุณธรรมระดับมัธยม 1-3
ได้รางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้
 

  กิจกรรม(นักเรียนพิเศษ) การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.1-3 

 

 
เด็กชายวัชรพล  ทองมาก แข่งขัน(นักเรียนพิเศษ)เล่านิทานคุณธรรม
ได้รางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้


 
     
 

แกลอรี่

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ