ขณะนี้เวลา
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
ลิงค์หน่วยงานราชการ
ระบบอิเล็คทรอนิคส์การ
ติดตาม
จังหวัดชุมพร
เวปไซด์ สพป.ชุมพร๑
กลุ่มงาน สพป.จังหวัดชุมพร 
 
 

เฟสบุ๊ค
 

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเอกสารประกาศ

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ที่/๔๙ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดเอกสารประกาศ

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดเอกสารประกาศ

 
     
 
 

 ทัศนศึกษาระดับ อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่๖

เยี่ยมชมฟาร์มโคนม ฟาร์มอินทร์แปลง
และศึกษาธรรมชาติชายฝั่งทะเลและสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
 ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เยี่ยมชมนิทรรศการพระเมรุมาศและมูลนิธิชัยพัฒนา
 
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 

แกลอรี่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Youtube
ช้อปออนไลน์
Dek-D
ซื้อขายของมือ2 
Gmail
Google
Booking
สยามกีฬา
พันทิป