เฟสบุ๊ค
 
วันที่ 13 ก.พ. 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนท่าข้ามวิทยา เป็นกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 
วันที่ 7 ก.พ. 2563 โรงเรียนบ้านหาดในจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ ศึกษาการสร้างอาชีพ ณ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 

แกลอรี่

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ