เฟสบุ๊ค

 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านหาดใน

นำโดย ผู้อำนวยการสำรวม  นครพรัด คณะครูและนักเรียน ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เป็นการภายใน
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 วันนี้ ( 21 พฤศจิกายน 2561 )
โรงเรียนบ้านหาดใน ได้จัดพิธีราชสดุดี 

โดยมี นายสำรวม  นครพรัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดในเป็นประธานในพิธี
 
แนะนำคุณครูคนใหม่

นางสาวสิรินทร์นาฏ  คำภูผา  วิชาเอกศิลปะ
นางสาววรารัตน์  ยังมาก  คุณครูธุรการ

 
 
     
 

แกลอรี่

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ