เฟสบุ๊ค

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

วิชาเอกศิลปะ คลิกเปิดเอกสาร
 
 
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบ้านหาดใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฏาคม 
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่
            นำโดย ผอ.สำรวม นครพรัดและคณะครู เพื่อรำลึกและเชิดชูกวีเอกของโลก โดยมีกิจกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการและประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของนักเรียน
 
เจ้าหน้าที่ทหาร ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดใน

 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง  คลิกเปิดเอกสาร

 
 
 
     
 

แกลอรี่

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ