เฟสบุ๊ค
กิจกรรมเครือข่ายท่าแซะ๓ (เข้าชม 965 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น เป็นตัวแทนเครือข่ายท่าแซะ๓ 
เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน  ระดับภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ